E-училница

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp, менторот за графички дизајн Ладислав Цветковски ве насочува кон можностите кои дизајнот ви ги отвара за искажување на вашите мисли и идеи, со посебен акцент на социјалниот постер како медиум.

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp, менторот за графички дизајн Ладислав Цветковски ве насочува кон можностите кои дизајнот ви ги отвара за искажување на вашите мисли и идеи, со посебен акцент на социјалниот постер како медиум.

Ментори

E-училница
Ладислав Цветковски
Ликовен уметник

Работи како ликовен уметник, графички дизајнер и како универ­зи­тетски професор.

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp, менторот за фотографија Дарко Петровски ве води низ основите на документарната фотографија, со посебен акцент на елементите потребни за покривање на еден настан.

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp, менторот за фотографија Дарко Петровски ве води низ основите на документарната фотографија, со посебен акцент на елементите потребни за покривање на еден настан.

E-училница
Дарко Петровски
Фотограф

Активно се занимава со изложбена фотографија од 2002, кога се зачленува во Фото клуб „Елема“ од Скопје.

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp менторот за музичко творење Ади Имери ви нуди стратегии за размрдување на креативните мускули, што води кон континуирано креирање на нови содржини.

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp менторот за музичко творење Ади Имери ви нуди стратегии за размрдување на креативните мускули, што води кон континуирано креирање на нови содржини.

E-училница
Ади Имери
Музичар

Активен е како композитор, импровизатор, гитарист и вокалист на многу полиња од македонската музичка сцена.

Како дел од Е-Училницата на #VoiceUp менторот за социјални медиуми и видео Илија Пиперкоски ве воведува во принципите на функционирање на социјалните медиуми и кон ефектот кој видео содржините можат да го постигнат.

E-училница
Илија Пиперкоски
Сценарист. Режисер

Загубена лозинка

Регистрирај се